Cito-toets in groep 4 is al belangrijk

Is het handig om de cito-toets van groep 4 te oefenen? Kinderen in groep 4 hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste Cito wordt afgenomen in januari, de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni, de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 te weten? Via dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito M4 en E4. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd. 

 

Welke toetsen 

Om te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden bevraagd over alle lesstof die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met 1 . Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorieën of werkwoorden. Woordenschat wordt getest via woorden die kinderen in groep 4 moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Ieder van deze vakken komen door het leerjaar heen uitgebreid aan de orde en zouden beheerst moeten worden. 

 

Belang van de toetsen 

Waarom neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de uitslag en scores? De school vindt het belangrijk om het leren van kinderen in kaart te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten kunnen zien of individuen of groepen genoeg groeien en vooruitgaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden opgesteld om het kind te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Het is de bedoeling dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen van M4 en E4. De inhoud van de toetsen komt dan ook terug in de les. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de vraagstelling is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen te trainen. Om dat goed te doen heb je professionele oefenboeken nodig, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei. 

 

Cito thuis oefenen (groep 4)

Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 33 opdrachten per deel bieden de oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 te trainen met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden door veel ouders ingezet om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDFD) als fysiek (in boekvorm) beschikbaar. Als je meer wil weten bezoek je deze website.

 

Dus...

In groep 4 worden er twee belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. De leraren gebruiken de scores om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4 op de basisschool. 

Email list

 

Copyright Cito-toets groep 4 oefenen